De första stegen till att bilda Troendegruppen togs i slutet av 1960-talet. Det fanns en önskan från kyrkor i bönhus i bygderna i Norr- och Västerbotten att få besök av de kristna musikstudenterna som man visste fanns på musiklinjen på Framnäs folkhögskola. Från och med hösten 1968 började kören med regelbundna övningar, måndagar 19.30, en tid som är gångbar än idag. Kören bestod till en början av 17 medlemmar. I tron att uppgiften var tillfällig tog Stig Sandlund intet ont anande på sig att vara körens ledare. Det temporära ledarskapet pågår dock fortfarande, nästan fyra decennier senare. Kören gjorde sin första skiva ”Det angår dig” våren 1969. Efterhand blev kören mer och mer efterfrågad och verksamhetsområdet utvidgades till att innefatta hela landet.

Från och med Musikhögskolans start i mitten av 80-talet flyttades övningarna från Framnäs till Musikhögskolans aula. I och med detta kom TG att bestå av studenter från både Framnäs och Musikhögskolan.Tio år efter tillblivelsen gjorde TG sin allra första utlandsresa. Kören besökte då svenskbygderna i USA, närmare bestämt trakterna kring Chicago. Nu inleddes också samarbetet med Dave Anderson, som visade sig bli en stor tillgång för kören på flera andra USA-resor. Tillsammans med honom har kören besökt trakterna kring Chicago vid tre tillfällen, gjort en Florida-turné och rest runt i Kalifornien där man besökte städer som Los Angeles och Phoenix. I Los Angeles sjöng kören bland annat i Crystal Cathedral, en kyrka med plats för 4000 besökare. TG deltog i två fullsatta förmiddagsgudstjänster som sändes på TV-kanalen God Channel och kunde ses i över 50 länder världen över.

Kören har gjort fyra resor till Israel, varav den första genomfördes 1986. TG har besökt både arabiska och israeliska bosättningar och även gjort konserter på dessa platser. Eftersom kören på resorna till Israel alltid haft med sig någon kunnig person som kunnat berätta mer om platser ur ett bibliskt och historiskt perspektiv, har man fått en mer fördjupad syn på situationen i Israel.

Vi har också gjort körresor till både Ungern och Polen och även Norge och Finland.

Genom åren har olika personer följt med och berikat våra resor med kloka tankar och undervisning, oftast utifrån ett bibliskt perspektiv. Här följer en lista på dessa personer:


Förutom ovan nämnda resor gör TG konserter en helg i månaden, i de flesta fall i Svenska kyrkan och olika frikyrkor. Repertoaren består av musik som passar i gudstjänstsammanhang. Musikstilen varierar, dock oftast med klassisk inriktning. TG sjunger också större verk för kör och orkester och solister, till exempel Juloratoriet och Johannespassionen av Bach. En årligt återkommande punkt i TG:s kalender är det mycket uppskattade vår- och julkonserterna.

TG har genom åren gjort ett flertal TV-program och skivinspelningar. Vill man lyssna på ett axplock av de skivor som finns inspelade så kan man gå in på rubriken ”Skivor”.