Välkommen

Här kan du ta del av det officiella arkivet rörande TG:s aktiviteter under åren som var samt förkovra dig bland musik, bild och text. Skriv gärna också en hälsning i gästboken

Troendegruppens sista säsong blev 2017/2018.
50 år förflöt mellan 1968 och 2018. Under dessa år höll Stig Sandlund i trådarna för Troendegruppen. Många har varit med i kören under dessa år och ännu fler har som publik åtnjutit troendegruppens konsertverksamhet.

En återträff och en sista konsert

Alla som varit medlem i Troendegruppen under åren som gått inbjuds till en sista återträff och jubileumskonsert den 25-26 Maj 2019 i Piteå. Mer om inbjudan och hur man anmäler sig finns att hämta här.

Ny webbsida

I och med att denna sida gått över till att vara arkiv för troendegruppen så har en del förändringar gjorts. Vi du ta del av den sista versionen av den gamla sidan så finns den här