Välkommen

Här kan du ta del av det officiella arkivet rörande TG:s aktiviteter under åren som var samt förkovra dig bland musik, bild och text. Skriv gärna också en hälsning i gästboken

Troendegruppens sista säsong blev 2017/2018.
50 år förflöt mellan 1968 och 2018. Under dessa år höll Stig Sandlund i trådarna för Troendegruppen. Många har varit med i kören under dessa år och ännu fler har som publik åtnjutit troendegruppens konsertverksamhet.

Se avslutningskonserten igen här!

länk till konsert (http://webbtv.compodium.se/tg/)

Vi fick tack vare Bengt Grahn och Lule-företaget Compodium möjlighet att sända konserten live för de som inte kunde ta del av konserten live. Konserten samt lite intervjuer finns att se här.

Ny webbsida

I och med att denna sida gått över till att vara arkiv för troendegruppen så har en del förändringar gjorts. Vi du ta del av den sista versionen av den gamla sidan så finns den här